Advokatkontorer på mallorca og ibiza

Virksomheten til Bufete Frau er kundeorientert, der vi er helt klare på at vi skal ha total kundetilfredshet ved å tillby en omfattende, effektiv og personlig service.

Vår målsetting er å ha og tilby:

 • Fullstendig kjennskap til kundens behov.
 • Total tilgjengelighet for våre kunder.
 • Hurtig og rask service.
 • Personlig forhold til kundene.

Eiendomsrett

Vi er eksperter på eiendomsrett og vi vil gi deg de beste rådene når du skal kjøpe eller selge eiendom.

 • • Kjøp av eiendom.
 • • Overføring av eiendom.
 • • Leieavtaler.

Offentlig rett

Ved enhver kontakt med den offentlige administrasjon vil Bufete Frau hjelpe deg med behandling og presentasjon.

 • • Lisenser og offentlige godkjennelser
 • • Behandling av administrative og juridiske ankesaker.
 • • Økonomiske klagesaker – Administrative.
 • • Bøter og sanksjoner – Administrative
 • • Offentlige tvistesaker – Administrative.

Sivilrett

I Bufete Frau hjelper vi deg med å løse enhver daglig juridisk sak, og vi gir deg hjelp og løsninger ved sivile og strafferettslige rettsaker.

 • • Normale prosesser, Utleggssaker-, Utøvende- og Spesielle prosesser.
 • • Boligbelåning
 • • Arvesaker, Testamenter.
 • • Sivile ansvarsprosesser, ansvarsforhold og erstatninger.
 • • Generelle kontrakter.
 • • Ekteskap, separasjon, skillsmisse, bo-oppgjør som følge av opphør av ekteskap.

Tvister

Strategiske råd for å oppnå den beste løsningen i din sak.

 • • Preventiv rådgivning for å unngå rettslige konflikter.
 • • Representasjon i rettsaker og i rettsapparatet.

Sjørett

Vårt endelige mål er å tilby spesiell hjelp angående båter og enhver form for spørsmål relatert til maritim lov som kan påvirke deg direkte.

 • • Sjørett.
 • • Handel og transport via sjøveien.
 • • Kjøp og salg.

Handelsrett

I Bufete Frau har vi en spesiell avdeling hvor våre profesjonelle medarbeidere gir deg råd om ethvert tema innenfor Forretningsjus.

 • • Rådgivning for prívate firmaer og selskaper.
 • • Stiftelse av selskaper.
 • • Endring i statutter.
 • • AKjøp av selskaper.
 • • Patenter, Merker og Eiendomsrettigheter.
 • • Hjelp ved avtaler.

Økonomisk – Finansiell – Juridisk

I Bufete Fraus økonomiske avdeling vil vi gi deg de beste rådene når det gjelder betaling av skatter og ethvert tema relatert til dine plikter som bidragsyter til Statskassen.

 • • Mulighetsanalyser.
 • • Systemer for kontroll og ledelse av virsomheter
 • • Verdivurderinger.
 • • Finansielle prosjekter.
 • • Skattemessig konsolidering
 • • Rådgivning ved Bokettersyn
 • • Åpning og avslutning av selskaper og virksomheter.
 • • Inntektsskatt
 • • Inntektsskatt for ikke fastboende.

Arbeidsrett

Vi behandler enhver juridisk forespørsel angående dine ansatte.

 • • Kontrakter.
 • • Lønnsbehandling.
 • • Oppsigelser.
 • • Forebygging av yrkesrisiko.
 • • Prosesser i retten og Arbeidsdomstolen.
 • • Invaliditet
 • • Rapportering til Arbeidstilsynet.

Regnskap

Vi administrerer og behandler eksterne kontoer og gir regnskapstøtte og råd til våre kunder. Vi utarbeider skatter innen de fastsatte frister, og vi overvåker resultatene som ditt firma oppnår.

 • • Planlegging av bedriftsskatter og MVA.
 • • Bokføring.
 • • Rsultatsframlegging.
 • • Avviklinger.
 • • Avslutninger av regnskap.

Administrativ behandling av kjøretøy

 • • Registrering av nasjonale og importerte kjøretøy.
 • • Overføringer – Kopier – Midlertidig avregistrering.
 • • Annulering av Domene-reservasjoner
 • • Bekreftelser av Kjøretøydata
Ny

Ønsker du en online-konsultasjon?

Be om en avtale for en samtale på Skype og få svar på dine spørsmål på et lettvint måte.

ONLINE-KONSULTASJON