Skatterett

Skatterett spesialist for mer enn 20 år

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Vi samarbeider med de andre juridiske spesialfeltene på kontoret for å sikre en enhetlig og komplett rådgivning rundt skatteplanlegging for våre klienter.

Teamet hos Bufete Frau har lang erfaring med skatterådgivning på Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera. På grunn av dette kan vi tilby en rekke tjenester:

  • Generell skatteplanlegging, nasjonal såvel som internasjonal.
  • Rådgivning til foretak og privatpersoner  for å møte deres skatteforpliktelser.
  • Rådgivning og skatteplanlegging rundt restruktuering av foretak (oppkjøp og salg, sammeslåing og omorganisering)
  • Rådgivning ved eiendomstransaksjoner i spesialfelt som finansiering og forsikringer.
  • Personlig skatteplanlegging om privatformue (arveavgifte, formuesskatt og familieselskap)
  • Skatteplanlegging av utenlandske investeringer i Spania.
  • Rådgivning  rundt dobbeltbeskatning
  • Beskatning av personer som ikke er skattmessig bosatt i Spania
  • Støtte og rådgivning ved kommunikasjon mellom de spanske skattemyndigheter og klient, i tillegg til å foretre og forsvare klienten ved skatteinspeksjoner eller rettslige prosesser.
  • Klage eller anke av vedtak gjort av skattemyndighetene eller domstolen. 
Ny

Ønsker du en online-konsultasjon?

Be om en avtale for en samtale på Skype og få svar på dine spørsmål på et lettvint måte.

ONLINE-KONSULTASJON