Spesialist advokater innen eiendomsrett

Mallorca og Ibiza

Juridiske tjenester

Som spesialister i utenlandske investeringer i Spania for EU-borgere og fra den tredje verden, har firmaet akkreditert erfaring innen skatterett, handelsrett, samt sivil og arbeidsrett, og har en voksende kundeportefølje av nasjonale og internasjonale kunder i både bedrifts- og privat sektor.
I sin bestemte satsing på kvalitet og service, står Bufete Frau for et nytt konsept med bedre planlagt og helhetlig rådgivning som er mer pålitelig og aktuell, hvis primære mål til slutt er å maksimere fortjenesten for hver kundes investering.

José Carlos Frau Greenfield, Bufete Frau OST.

Skatterett

Vårt firma tilbyr orientering og rådgivning om nasjonal- og internasjonal beskatning, til privatpersoner såvel som selskap og andre juridiske enheter, innbyggere eller utlendinger, og spesielt til personer som ikke regnes som fastboende i Spania skattemessig, såkalte non residentes.

Eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett

Bufete Frau har en solid erfaringsbase innenfor området for eiendomsrett, konstruksjon og plan-og bygningsrett og tilbyr juridisk, rettslig og utenomrettslig rådgivning til privatpersoner såvel som selskap.

Familierett, arverett og regional lover for balearene.

Vi er også spesialiserte på denne grenen av lovgivningen. Vi tilbyr personlig juridisk rådgivning der vi søker den mest hensiktsmessige løsningen for hver sak. Vi håndterer hver sak med konfidensialitet og varsomhet slik at kunden alltid kjenner seg trygg.

Tjenester Bufete frau

Tjenester Bufete frau

Advokatkontor på mallorca og ibiza

23apr. '18

Why is it important to draw up a will for your assets in Spain?

We always recommend to our clients who have just purchased a property in Spain, that they then draw up a will, but only for their assets in Spain. In other words, it is not our idea that this will revokes or alters the will that our client may have in his/her own country, but the plan is that this will be only for any assets purchased in Spain.
read more...

13apr. '18

New value of prices: market reference value

Everyone knows as a daily matter, those of us as professionals dedicated to the real estate sector, that we have to play around with the different types of property values. One thing is the market value of a property, that may be more or less, depending on the offer and demand. Today, for example, the market value in the Balearic Islands is quite high, as can be seen in the property selling advertisements. Another thing (very) different is
read more...

23feb. '18

New planning Law in the Balearic Islands (III): Planning licenses and prior communications

We all know that without licenses we cannot nor should not carry out any works or change of use, and due to this we have decided today to write about this matter, in order to have a clearer idea of what is a license, what is a prior communication and when one or the other should be requested to avoid the opening of a planning infringement file.
read more...

We work with the best professionals

At Bufete Frau Solicitors, we have a team that is able to assist you in your own language with any legal issues you may have. After more than twenty years of experience that have been accumulated with local and many overseas clients we have a vast knowledge to draw on to get you the results you require in the shortest time possible. That makes Bufete Frau a company you can 100% rely on.

Ny

Ønsker du en online-konsultasjon?

Be om en avtale for en samtale på Skype og få svar på dine spørsmål på et lettvint måte.

ONLINE-KONSULTASJON